1. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಭಾಗ - 1 - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ - Version 8

Beginner 5(1 Ratings) 120613 Students enrolled
Created by Poorna Nanda Last updated Wed, 02-Jun-2021 Kannada
What will i learn?
 • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ .

Curriculum for this course
11 Lessons 01:04:10 Hours
ಪರಿಚಯ
1 Lessons 00:05:50 Hours
 • ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ - ಭಾಗ - 1 - ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 - ಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 - ಧರ್ಮ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 - ಧರ್ಮದ ವಿಧಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 - ವೇದ, ವೇದಾರ್ಥ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 5 - ವೈಧಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 6 - ಈಶ್ವರ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 7 - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 8 - ಕರ್ಮ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 9 - ಯಜ್ಞ 00:05:50
 • ಭಾಗ 1 - ಮುಕ್ತಾಯ 00:05:50
Requirements
 • ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯಕ .
+ View more
Description

ಭಾಗ - 1 - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ  - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ 

ಸೂಚ್ಯಂಕ

1. ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

2. ಹಿಂದೂ ಯಾರು? 

3. ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ  (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ - ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು )

4. ಧರ್ಮ – ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

5. ಧರ್ಮದ ವಿಧಗಳು 

6. ಧರ್ಮದ ಬಲಾಬಲ ವಿಚಾರ 

7. ಅಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ  

8. ವೇದಗಳು - ಧರ್ಮದ ಮೂಲ 

9. ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

10. ವೇದಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

11. ವೇದಗಳ ವಿಷಯ

12. ಪುರುಷಾರ್ಥ

13. ಕರ್ಮ

14. ಯಜ್ಞ 

+ View more
Other related courses
01:05:54 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 900 Free
00:30:14 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 208 Free
00:25:20 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 125 Free
00:37:13 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 194 Free
00:34:02 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 88 Free
About the instructor
 • 59 Reviews
 • 13934 Students
 • 34 Courses
+ View more

Sri Poornananda is a Orthodox Practitioner of Vedic Hinduism. Born in Bangalore to a traditional Brahmin family, he has completed post graduation in Computers, and worked in many organizations. He was also the head of many Manuscript Preservation Projects. From the birth, he is studying and practicing the orthodox Vedic practices, and in recent times working on many projects which will enable technology to simplified learning of Vedic Shastras.

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Thu, 01-Jul-2021
  Mahalakshmi Muralimohan
Free
Includes:
 • 01:04:10 Hours On demand videos
 • 11 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other